Kontakt:

Obecný úrad
Adresa
:
Obec Silická Brezová 70

 

049 11 Plešivec
obecsb@gmail.com

www.silickabrezova.ocu.sk

 

  • IČO: 00328791
  • DIČ: 2020937160
  • Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
  • Číslo účtu.: 9331926001/5600
  • IBAN: SK82 5600 0000 0093 3192 6001

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.