Kontakt:

Obecný úrad
Adresa
:
Obec Silická Brezová 70

 

049 11 Plešivec
obecsb@gmail.com

www.silickabrezova.ocu.sk

 

 • IČO: 00328791
 • DIČ: 2020937160
 • Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
 • Číslo účtu.: 9331926001/5600
 • IBAN: SK82 5600 0000 0093 3192 6001

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa

 1. Obec Silická Brezová
  Výberové konanie hlavného kontrolóra Obce Silická Brezová
 2. Dôchodcovia Obce Silická Brezová
  Pozvánka
 3. Voľby do VÚC 2017
  Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
 4. Voľby do VÚC 2017 - Zoznam
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby Predsedu Košického samosprávneho kraja
 5. Voľby do VÚC 2017 - Zoznam
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
 6. Voľby do VÚC 2017 - Výsledky
  Výsledky volieb poslancov Zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja
 7. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 8. Týžden mozgu
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 9. Týžden mozgu
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 10. Týžden mozgu
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 11. Týžden mozgu
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 12. Týžden mozgu
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 13. Týžden mozgu
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 14. Svetový deň vody
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 15. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 16. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava