Kontakt:

Obecný úrad
Adresa
:
Obec Silická Brezová 70

 

049 11 Plešivec
obecsb@gmail.com

www.silickabrezova.ocu.sk

 

 • IČO: 00328791
 • DIČ: 2020937160
 • Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
 • Číslo účtu.: 9331926001/5600
 • IBAN: SK82 5600 0000 0093 3192 6001

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa

 1. Obec Silická Brezová
  Výberové konanie hlavného kontrolóra Obce Silická Brezová
 2. Dôchodcovia Obce Silická Brezová
  Pozvánka
 3. Voľby do VÚC 2017
  Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
 4. Voľby do VÚC 2017 - Zoznam
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby Predsedu Košického samosprávneho kraja
 5. Voľby do VÚC 2017 - Zoznam
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
 6. Voľby do VÚC 2017 - Výsledky
  Výsledky volieb poslancov Zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja
 7. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 8. Týžden mozgu
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 9. Týžden mozgu
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 10. Týžden mozgu
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 11. Týžden mozgu
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 12. Týžden mozgu
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 13. Týžden mozgu
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 14. Svetový deň vody
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 15. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 16. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 17. Pracovná ponuka
  EUROTRADE SR, a.s.
 18. Žiadosť o pomoc
  Pierot Prešov
 19. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad vrejného zdravotníctva, Rožňava
 20. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 21. Akútny nedostatok krvných skupín
  SČK Rožňava
 22. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 23. Rozhodnutie (RIÚS KSK) - zmena
  OÚ KE odbor staroslivosti o životné prostredie
 24. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regiónálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 25. Záverečné stanovisko
  Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020
 26. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 27. Prerušenie distribúcie elektriny
  VSD, a.s. Košice
 28. Strategický dokument
  Rozhodnutie OÚ RV, odbor starostlivosti o životné prostredie
 29. Informácia o prípadoch zavádzania obyvateľov slovenských obcí zo strany súkromných spol.
  SPP, a.s.
 30. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 31. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 32. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 33. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 34. Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
  OR HaZZ, Rožňava
 35. Podvody spáchané na senioroch
  OR PZ, Rožňava