Kontakt:

Obecný úrad
Adresa
:
Obec Silická Brezová 70

 

049 11 Plešivec
obecsb@gmail.com

www.silickabrezova.ocu.sk

 

 • IČO: 00328791
 • DIČ: 2020937160
 • Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
 • Číslo účtu.: 9331926001/5600
 • IBAN: SK82 5600 0000 0093 3192 6001

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa

 1. Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
  Menovanie zapisovateľa miestej volebnej komisie
 2. Obec Silická Brezová
  Výberové konanie hlavného kontrolóra Obce Silická Brezová
 3. Dôchodcovia Obce Silická Brezová
  Pozvánka
 4. Voľby do VÚC 2017
  Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
 5. Voľby do VÚC 2017 - Zoznam
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby Predsedu Košického samosprávneho kraja
 6. Voľby do VÚC 2017 - Zoznam
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
 7. Voľby do VÚC 2017 - Výsledky
  Výsledky volieb poslancov Zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja
 8. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 9. Týžden mozgu
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 10. Týžden mozgu
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 11. Týžden mozgu
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 12. Týžden mozgu
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 13. Týžden mozgu
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 14. Týžden mozgu
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 15. Svetový deň vody
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 16. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 17. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 18. Pracovná ponuka
  EUROTRADE SR, a.s.
 19. Žiadosť o pomoc
  Pierot Prešov
 20. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad vrejného zdravotníctva, Rožňava
 21. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 22. Akútny nedostatok krvných skupín
  SČK Rožňava
 23. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 24. Rozhodnutie (RIÚS KSK) - zmena
  OÚ KE odbor staroslivosti o životné prostredie
 25. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regiónálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 26. Záverečné stanovisko
  Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020
 27. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 28. Prerušenie distribúcie elektriny
  VSD, a.s. Košice
 29. Strategický dokument
  Rozhodnutie OÚ RV, odbor starostlivosti o životné prostredie
 30. Informácia o prípadoch zavádzania obyvateľov slovenských obcí zo strany súkromných spol.
  SPP, a.s.
 31. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 32. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 33. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 34. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 35. Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
  OR HaZZ, Rožňava
 36. Podvody spáchané na senioroch
  OR PZ, Rožňava
 37. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 38. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 39. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 40. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 41. Voľby do orgánov samosprávy obci 2018
  Zverejnenie počtu oobyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obci dňa 10. novembra 2018
 42. Voľby do orgánov samosprávy obci 2018
  Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený v maďarskom jazyku
 43. Voľby do orgánov samosprávy obci 2018
  Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku
 44. Voľby do orgánov samosprávy obci 2018
  Oznámenie o určení počtu poslancov
 45. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 46. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 47. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 48. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 49. Voľby do orágnov samosprávy obcí 2018
  Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
 50. Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
  Elektronická adresa na doručenie oznámení
 51. Verejné obstarávanie
  Výzva na predloženie ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou
 52. Veréjné obstarávanie
  Súťažné podklady
 53. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 54. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 55. Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
 56. Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
 57. Obec Plešivec
  Realizácia optických sietí KLASTER PL-1 Plešivec
 58. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 59. Stavebný úrad Plešivec
  Verejná vyhláška
 60. Nebezpečné kozmetické výrobky
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava
 61. Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
  Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volileb