Kontakt:

Obecný úrad
Adresa
:
Obec Silická Brezová 70

 

049 11 Plešivec
obecsb@gmail.com

www.silickabrezova.ocu.sk

 

  • IČO: 00328791
  • DIČ: 2020937160
  • Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
  • Číslo účtu.: 9331926001/5600
  • IBAN: SK82 5600 0000 0093 3192 6001

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Toto webové sídlo www.silickabrezova.ocu.sk spravuje Obec Silická Brezová a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu: 

Obec Silická Brezová
Silická Brezová 70
049 11 Plešivec

 

IČO: 00328791

 

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Rožňava
Počet obyvateľov: 155
Rozloha: 1337 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1399

 

Všeobecné informácie: obecsb@gmail.com
Podateľňa: obecsb@gmail.com
Starosta: Alžbeta Sanislóová: obecsb@gmail.com, mobil: +421905427914
Informácie o napĺňaní webového sídla: www.silickabrezova.ocu.sk

 

Sekretariát: Silvia Cseresznyésová
Tel.:+421 58 / 38 103 17

Email: obecsb@gmail.com

 

Kompetencie:
Obec Silická Brezová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Stavebný úrad pre Obec Silická Brezová je zriadený v Plešivci.

 

Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8:00 – 15:30
8:00 – 12:00
8:00 – 15:30
nestránkový deň
8:00 – 12:00

 
 

 

aktualizované 30.6.2011

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
e-mail: info@webex.sk