Kontakt:

Obecný úrad
Adresa
:
Obec Silická Brezová 70

 

049 11 Plešivec
obecsb@gmail.com

www.silickabrezova.ocu.sk

 

 • IČO: 00328791
 • DIČ: 2020937160
 • Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
 • Číslo účtu.: 9331926001/5600
 • IBAN: SK82 5600 0000 0093 3192 6001

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Faktúry

 1. DF1/2011 - SPP
  zemný plyn
 2. DF2/2011 - VVS, a. s.
  vodné
 3. DF3/2011 - MADE, s. r. o.
  Prevod/oprava údajov
 4. DF4/2011 - VSE, a. s.
  Eletrina
 5. DF5/2011 - LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
  Jedálne kupóny
 6. DF6/2011 - Reginálna rozvojová agentúra Rožňava
  propagácia obcí a mikroregiónu
 7. DF7/2011 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 8. DF8/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 9. DF9/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 10. DF10/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 11. DF11/2011 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 12. DF12/2011 - VSE, a. s.
  Elektrina
 13. DF13/2011 - Poradca podnikateľa, s. r. o.
  Predplatné
 14. DF14/2011 - RTVS, s. r. o.
  služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
 15. DF15/2011 - LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
  Jedálne kupóny
 16. DF16/2011 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 17. DF17/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 18. DF18/2011 - Orange Slovensko, a.s
  Telekomunikačné služby
 19. DF19/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 20. DF20/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 21. DF21/2011 - SOZA
  Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu
 22. DF22/2011 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 23. DF23/2011 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 24. DF24/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 25. DF25/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 26. DF26/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 27. DF27/2011 - LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
  Jedálne kupóny
 28. DF28/2011 - Regionálne vzdelávacie centrum Košice
  publikácia Miestna samospráva - základné princípy fungovania
 29. DF29/2011 - ESET, s. r. o.
  ESET NOD32 Antivirus
 30. DF30/2011 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 31. DF31/2011 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 32. DF32/2011 - LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
  Jedálne kupóny
 33. DF33/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 34. DF34/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 35. DF35/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 36. DF36/2011 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 37. DF37/2011 - VSE, a. s.
  Elektrina
 38. DF38/2011 - LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
  Jedálne kupóny
 39. DF39/2011 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 40. DF40/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 41. DF41/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 42. DF42/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 43. DF43/2011 - VSE, a. s.
  Upomienka
 44. DF44/2011 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 45. DF45/2011 - LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
  Jedálne kupóny
 46. DF46/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 47. DF47/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 48. DF48/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 49. DF49/2011 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 50. DF50/2011 - VVS, a. s.
  Vodné
 51. DF51/2011 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 52. DF52/2011 - Webex media, s. r. o.
  Zriadenie webovej aplikácie www.silickabrezova.ocu.sk
 53. DF53/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 54. DF54/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 55. DF55/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 56. DF56/2011 - LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
  Jedálne kupóny
 57. DF57/2011 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 58. DF58/2011 - VSE, a. s.
  Elektrina
 59. DF59/2011 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 60. DF60/2011 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 61. DF61/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 62. DF62/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 63. DF63/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 64. DF64/2011 - LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
  Jedálne kupóny
 65. DF65/2011 - Občianske združenie KRAS
  Členský poplatok
 66. DF66/2011 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 67. DF67/2011 - LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
  Jedálne kupóny
 68. DF68/2011 - Webex media, s. r. o.
  doména a webhosting www. silickabrezova.ocu.sk
 69. DF69/2011 - Brantner Gemer, s. r. o.
  odvoz a uskladnenie odpadu
 70. DF70/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  telekomunikačné služby
 71. DF71/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  telekomunikačné služby
 72. DF72/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  telekomunikačné služby
 73. DF73/2011 - VVS, a. s.
  vodné
 74. DF74/2011 - SPP, a. s.
  zemný plyn
 75. DF75/2011 - VELP
  odborná prehliadka el. inštalácie, el. zariadenia a bleskozvodu
 76. DF76/2011 - Brantner Gemer, s. r. o.
  odvoz a uskladnenie odpadu
 77. DF77/2011 - LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
  Jedálne kupóny
 78. DF78/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 79. DF79/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 80. DF80/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 81. DF81/2011 - VSE, a. s.
  Elektrina
 82. DF82/2011 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 83. DF83/2011 - MADE, s. r. o.
  Systémová podpora URBIS
 84. DF84/2011 - Ján Dovec, DOVEX
  Úprava centra obce v národnom parku Slovenský kras
 85. DF85/2011 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 86. DF86/2011 - LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
  Jedálne kupóny
 87. DF87/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 88. DF88/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 89. DF89/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 90. DF90/2011 - JOZEF SMRHOLA - OLYMP
  Tabula, Trodat
 91. DF91/2011 - Združenie miest a obcí Slovenska
  Členský poplatok za rok 2012
 92. DF92/2011 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 93. DF93/2011 - Brantner Gemer, s. r. o.
  odvoz a uskladnenie odpadu
 94. DF94/2011 - LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
  Jedálne kupóny
 95. DF95/2011 - VVS, a. s.
  Vodné
 96. DF96/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 97. DF97/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 98. DF98/2011 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 99. DF1/2012 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 100. DF2/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 101. DF3/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 102. DF4/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 103. DF5/2012 - LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
  Jedálne kupóny
 104. DF6/2012 - VSE, a. s.
  Elektrina
 105. DF6/2012 - VSE, a. s.
  Elektrina
 106. DF7/2012 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 107. DF8/2012 - SOZA
  autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
 108. DF9/2012 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 109. DF10/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 110. DF11/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 111. DF12/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 112. DF13/2012 - RTVS, s. r. o.
  služby poskytované verejnosti Rozhlasom a televíziou Slovenska
 113. DF14/2012 - LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
  Jedálne kupóny
 114. DF15/2012 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 115. DF16/2012 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 116. DF17/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 117. DF18/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 118. DF19/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 119. DF20/2012 - LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
  Telekomunikačné služby
 120. DF21/2012 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 121. DF22/2012 - Neo Slovakia, s. r. o.
  Web stránka
 122. DF23/2012 - KAM BET, s. r. o.
  DDK fr. 0-4, EN 13043, CE
 123. DF24/2012 - KAM BET, s. r. o.
  Preprava
 124. DF25/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 125. DF26/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 126. DF27/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 127. DF28/2012 - LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
  Jedálne kupóny
 128. DF29/2012 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 129. DF30/2012 - VSE, a. s.
  Elektrina
 130. DF31/2012 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 131. DF33/2012 - LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
  Jedálne kupóny
 132. DF34/2012 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 133. DF35/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 134. DF36/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 135. DF37/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 136. DF38/2012 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 137. DF39/2012 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 138. DF40/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 139. DF41/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 140. DF42/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 141. DF43/2012 - LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
  Jedálne kupóny
 142. DF44/2012 - VVS, a. s.
  Vodné
 143. DF45/2012 - Občianske združenie KRAS
  Členský poplatok
 144. DF46/2011 - GEOPLÁN ROŽŇAVA, s. r. o.
  Geometrický plán
 145. DF47/2012 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 146. DF48/2012 - Obec Lipovník
  výdavky za školenia spoločného hlavného kontrolóra
 147. DF49/2012 - LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
  Jedálne kupóny
 148. DF50/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 149. DF51/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 150. DF52/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 151. DF53/2012 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 152. DF54/2012 - VSE, a. s
  Elektrina
 153. DF55/2012 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 154. DF56/2012 - Webex media, s. r. o.
  doména a webhosting www.silickabrezova.ocu.sk
 155. DF57/2012 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 156. DF58/2012 - LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
  Jedálne kupóny
 157. DF59/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 158. DF60/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 159. DF61/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 160. DF62/2012 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 161. DF63/2012 - PEGAS
  rozpracovanie výkresov pre prepočty nákladov odvodnenia obce
 162. DF64/2012 - OLYMP
  Konzola na vlajku, tyč na vlajku, vlajka
 163. DF65/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 164. DF66/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 165. DF67/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 166. DF68/2012 - LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
  Jedálne kupóny
 167. DF69/2012 - VVS, a. s.
  Vodné
 168. DF70/2012 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 169. DF71/2012 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 170. DF72/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 171. DF73/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 172. DF74/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 173. DF75/2012 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 174. DF76/2012 - LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
  Jedálne kupóny
 175. DF77/2012 - VSE, a. s.
  Elektrina
 176. DF78/2012 - MADE, s. r. o.
  Systémová podpora URBIS
 177. DF79/2012 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 178. DF80/2012 - Obec Lipovník
  Výdavky za školeniea pre spoločného hlavnéha kontrolóra
 179. DF81/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 180. DF81/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 181. DF82/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 182. DF83/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 183. DF84/2012 - LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
  Jedálne kupóny
 184. DF85/2012 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 185. DF86/2012 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 186. DF87/2012 - VVS, a. s.
  Vodné
 187. DF88/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 188. DF89/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 189. DF90/2012 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 190. DF91/2012 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 191. DF1/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 192. DF2/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 193. DF3/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 194. DF4/2013 - VSE, a. s.
  Elektrina
 195. DF5/2013 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 196. DF6/2013- SPP, a. s.
  Zemný plyn
 197. DF7/2013 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 198. DF8/2013 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 199. DF9/2013 - VSE, a. s.
  Elektrina
 200. DF10/2013 - SOZA
  Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
 201. DF11/2013 - Juraj Lukáč - DUMYS
  Modernizácia obecného úradu a kultúrneho domu Silická Brezová - I. etapa
 202. DF12/2013 - SPP, a. s.
  uzatvorenie dohody na splátky
 203. DF13/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 204. DF14/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 205. DF15/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 206. DF16/2013 - VSE, a. s.
  Upomienka
 207. DF17/2013 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 208. DF18/2013 - Rozhlas a televízia Slovenska
  nedoplatok úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
 209. DF19/2013 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 210. DF20/2013 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 211. DF21/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 212. DF22/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 213. DF23/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 214. DF24/2013 - Juraj Lukáč - DUMYS
  Rekonštrukcia kultúrnej sály Silická Brezová
 215. DF25/2013 - ESET, s. r. o.
  ESET NOD32 Antivirus
 216. DF26/2013 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 217. DF27/2013 - VSE, a. s.
  Elektrina
 218. DF28/2013 - Juraj Lukáč - DUMYS
  Modernizácia obecného úradu a kultúrneho domu Silická Brezová - I. etapa
 219. DF29/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 220. DF30/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 221. DF31/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 222. DF32/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 223. DF33/2013 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 224. DF34/2013 - VSE, a. s.
  Elektrina
 225. DF35/2013 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 226. DF36/2013 - Ing. Peter Csank, CS-PROJEKT
  Modernizácia obecného úradu a kultúrneho domu Silická Brezová
 227. DF37/2013 - Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
  Modernizácia obecného úradu a kultúrneho domu Silická Brezová
 228. DF38/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 229. DF39/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 230. DF40/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 231. DF41/2013 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odovoz a uskladnenie odpadu
 232. DF42/2013 - VSE, a. s.
  Elektrina
 233. DF43/2013 - SLOVGRAM
  Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2013 - verejný rozhlas
 234. DF44/2013 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 235. DF45/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 236. DF46/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 237. DF47/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 238. DF48/2013 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 239. DF49/2013 - VSE, a. s.
  Elektrina
 240. DF50/2013 - Občianske združenie KRAS
  Členský poplatok
 241. DF51/2013 - VVS, a. s.
  Vodné
 242. DF52/2013 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 243. DF53/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 244. DF54/2013 - Orange Slovnesko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 245. DF55/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 246. DF56/2013 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 247. DF57/2013 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 248. DF58/2013 - VSE, a. s.
  Elektrina
 249. DF59/2013 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 250. DF60/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 251. DF61/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 252. DF62/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 253. DF63/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 254. DF64/2013 - VSE, a. s.
  Elektrina
 255. DF65/2013 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 256. DF66/2013 - Webex media, s. r. o.
  Doména a webhosting www.silickabrezova.ocu.sk
 257. DF67/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 258. DF68/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 259. DF69/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 260. DF70/2013 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 261. DF71/2013 - VSE, a. s.
  Elektrina
 262. DF72/2013 - VVS, a. s.
  Vodné
 263. DF73/2013 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 264. DF74/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 265. DF75/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 266. DF76/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 267. DF77/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 268. DF78/2013 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 269. DF79/2013 - Obec Lipovník
  Výdavky za školenie za spoločného HK
 270. DF80/2013 - MADE, s. r. o.
  Oprava inštalácie URBIS na samostatnom PC
 271. DF81/2013 - RG TRADE
  Úprava verejného priestranstva - miestny park
 272. DF82/2013 - Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
  Úprava verejného priestranstva - miestny park
 273. DF83/2013 - Modul, s. r. o.
  Úprava verejného priestranstva - miestny park
 274. DF84/2013 - MADE, s. r. o.
  Systémová podpora URBIS
 275. DF85/2013 - VSE, a. s.
  Elektrina
 276. DF86/2013 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 277. DF87/2013 - MARIVET, s. r. o.
  LED reflektor
 278. DF88/2013 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 279. DF89/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 280. DF90/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 281. DF91/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 282. DF92/2013 - VSE, a. s.
  Upomienka
 283. DF93/2013 - VSE, a. s.
  Elektrina
 284. DF94/2013 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 285. DF95/2013 - Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
  Vyhotovenie informačnej tabule o publicite projektu Úprava verejného priestranstva - miestny park
 286. DF96/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 287. DF97/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 288. DF98/2013 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 289. DF99/2013 - VVS, a. s.
  Vodné
 290. DF100/2013 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu
 291. DF101/2013 - Obec Lipovník
  Výdavky za školenia pre spoločného hlavného kontrolóra za 2. polrok 2013
 292. DF1/2014 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 293. DF2/2014 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 294. DF3/2014 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 295. DF4/2014 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 296. DF5/2014 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 12/2013
 297. DF6/2014 - VSE, a. s.
  Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2013
 298. DF7/2014 - VSE, a. s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.02.-28.02.2014
 299. DF8/2014 - SPP, a. s.
  Zemný plyn, obdobie: 01.01.-18.01.2014
 300. DF9/2014 - Rozhlas a televízia Slovenska
  Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
 301. DF10/2014 - SOZA
  Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu
 302. DF11-2014 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 1/2014
 303. DF12-2014 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 304. DF 13, 14, 15 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekom. služby
 305. DF16/2014 - Východoslovenská energita, a. s.
  Elektrina
 306. DF17/2014 - SPP, a. s.
  Zemný plyn
 307. DF18/2014 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 2/2014
 308. DF19,20,21,22/2014 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 309. DF23/2014 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
  Vodné za obdobie: 14. 12. 2013 - 12. 03. 2014
 310. DF24/2014 - Východoslovenská energetika, a. s.
  Elektrina za obdobie 01. 04. - 30. 04. 2014
 311. DF25/2014 - SPP, a. s.
  Zemný plyn za obdobie 01. 04. - 30. 04. 2014
 312. DF26/2014 - SLOVGRAM
  Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov
 313. DF27/2014 - ENVEX, s. r. o.
  Spracovanie programu odpadového hospodárstva do roku 2015
 314. DF28/2014 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 3/2014
 315. DF29, 30, 31/2014 - Orange Slovensko, a. s.
  telekomunikačné služby - 10.04. - 09. 05. 2014
 316. DF32/2014 - SPP, a. s.
  Zemný plyn za obdobie 01.05. - 31. 05. 2014
 317. DF33/2014 - Občianske združenie KRAS
  Členský príspevok na rok 2014
 318. DF34/2014 - Východoslovenská energetika, a.s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia - 01.05.-31.05.2014
 319. DF35/2014 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z. 17/2004 za mesiac 4/2014
 320. DF36,37,38/2014 - Orange Slovensko, a. s.
  telekomunikačné služby - obdobie: 10.5.-9.6.2014
 321. DF39/2014 - RG - Trade
  Oprava premostenia potoka v Sili. Brezovej
 322. DF40/2014 - RG - Trade
  Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice
 323. DF41/2014 - Východoslovenská energetika, a. s.
  Elektrina - obdobie: 01.06.-30.06.2014
 324. DF42/2014 - SPP, a. s.
  Zemný plyn - obdobie: 01.06.-30.06.2014
 325. DF43/2014 - Juraj Lukáč - DUMYS
  Faktúra za prevedené práce Úprava okolia Obecného úradu a Kultúrneho domu v zmysle Zmluvy o dielo
 326. DF44/2014 - Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
  Faktúra na základe Zmluvy o dielo zo dňa 20.09.2012 za vykonávanie externého manažmentu projektu "Úprava okolia obecného úradu a kultúrneho domu"
 327. DF45/2014 - MODUL, s. r. o.
  Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie na ohlásenie stavby "Úprava okolia obecného úradu a kultúrneho domu"
 328. DF46/2014 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 5/2014
 329. DF47, 48, 49/2014 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby - 10.06.-09.07. 2014
 330. 50/2014 - VVS, a. s.
  Vodné, za obdobie 13. 03.-17.06.2014
 331. DF51/2014 - SPP, a. s.
  Zemný plyn, za obdobie 01.07.2014-31.07.2014
 332. DF52/2014 - Východoslovenská energetika, a. s.
  Elektrina, za obdobie 01. 07. - 31. 07. 2014
 333. DF53/2014 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 6/2014
 334. DF54,55,56,57/2014 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby, za obdobie 10.07.-09.08.2014
 335. DF58/2014 - EUROBUS, a. s.
  Zájazd - Silická Brezová - Tiszaújváros
 336. DF59/2014 - Východoslovenská energetika, a. s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.08.-31.08.2014
 337. DF60/2014 - SPP, a. s.
  Zemný plyn, za obdobie 01.08.-31.08.2014
 338. DF61/2014 - Webex media, s. r. o.
  Doména a webhosting www.silickabrezova.ocu.sk na obdobie od 01.11.2014 do 31.10.2015
 339. DF62/2014 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z. 17/2004 za mesiac 7/2014
 340. DF63/2014 - Východoslovenská energetika, a. s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.09.2014-30.09.2014
 341. DF64/2014 - Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
  Odber zemného plynu za obdobie 01.09.2014-30.09.2014
 342. DF65/2014 - Obec Lipovník
  Výdavky za školenia pre spoločného hlavného kontrolóra za obdobie 01.01.2014-8.10.2014
 343. DF66/2014 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z. 17/2004 za mesiac 8/2014
 344. DF67/2014 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
  Vodné za obdobie: 18.06. - 08. 09. 2014
 345. DF68-72/2014 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.09.-09.10.2014
 346. DF73/2014 - Východoslovenská energetika, a. s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.10.-31.10.2014
 347. DF74/2014 - Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
  Zemný plyn za obdobie 01.10.-31.10.2014
 348. DF75/2014 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 9/2014
 349. DF76,77,78,79/2014 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby za obdobie: 10.10.-9.11.2014
 350. DF80/2014 - Kovács Vojtech
  Zoradenie plynových spotrebičov
 351. DF81/2014 - MADE, s. r. o.
  Systémová podpora URBIS - od 01.11.2014 do 31.10.2015
 352. DF82/2014 - Východoslovenská energetika, a. s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.11.2014-30.11.2014
 353. DF83/2014 - Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
  Zemný plyn, obdobie: 01.11.2014-30.11.2014
 354. DF84, 85, 86, 87, 88/2014 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 355. DF89/2014 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 10/2014
 356. DF90,91,92,93 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby, za obdobie: 10.11.-09.12.2014
 357. DF94/2014 - A.M.PLAST, s. r. o.
  Dodanie a výmena dverovej vložky
 358. DF95/2014 - ZMOS
  členský príspevok za rok 2015
 359. DF96/2014 - SPP, a. s.
  zemný plyn, za obdobie 01.12.-31.12.2014
 360. DF97/2014 - Východoslovenská energetika, a. s.
  elektrina, za obdobie, 01.12.-31.12.2014
 361. DF98/2014 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 11/2014
 362. DF99,100,101,102/2014 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby, za obdobie: 10.12.2014-9.1.2015
 363. DF103/2014 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
  Vodné za obdobie: 09.09.-10.12.2014
 364. DF1/2015 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z. 17/2014 za mesiac 12/2014
 365. DF2/2015 - Východoslovenská energetika, a. s.
  Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2014-31.12.2014
 366. DF3,4,5,6/2014 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby
 367. DF7/2015 - SPP, a. s.
  Zemný plyn, obdobie: 01.01.-31.01.2015
 368. DF8/2015 - SPP, a. s.
  Zemný plyn, obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015
 369. DF9/2015 - Východoslovenská energetika, a. s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.02.-28.02.2015
 370. DF10/2015 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z. 17/2004 za mesiac 1/2015
 371. DF11/2015 - Občianske združenie KRAS
  Členský príspevok na rok 2015
 372. DF12,13,14,15/2015 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby za obdobie: 10.2.-9.3.2015
 373. DF16/2015 - Rozhlas a televízia Slovenska
  služby verejnosti poskytované RTV
 374. DF17/2015 - Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
  Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
 375. DF18/2015 - Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
  Zemný plyn za obdobie: 01.03.-31.03.2015
 376. DF19/2015 - VSE, a. s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.03.-31.03.2015
 377. DF20/2015 - ESET, s. r. o.
  ESET NOD32 Antivirus. Vernostná licencia pre 1 PC na 2 roky.
 378. DF21/2015 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 2/2015
 379. DF22,23,24,25/2015 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby za obdobie: 10.3.-09.04.2015
 380. DF26/2015 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
  Vodné, vyúčtovanie, za obdobie: 11.12.2014-09.03.2015
 381. DF27/2015 - SLOVGRAM
  Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2015
 382. DF28/2015 - SPP, a. s.
  odber zemného plynu za obdobie: 01.04.-30.04.2015
 383. DF29/2015 - VSE, a. s.
  Elektrina, obdobie: 01.04.-30.04.2015
 384. DF30/2015 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok Z.z. 17/2004 za mesiac 3/2015
 385. DF31,32,33,34/2015 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby, za obdobie: 10.04.-09.05.2015
 386. DF35/2015 - SPP, a. s.
  odber zemného plynu, za obdobie 01.05.-31.05.2015
 387. DF36/2015 - VSE, a. s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.05.-31.05.2015
 388. DF37/2015 - NEONPLUS, s. r. o.
  Práce na verejnom osvetlení a rozhlase
 389. DF38/2015 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu, za mesiac 4/2015
 390. DF39,40,41,42 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikacne sluzby za obdobie: 10.5.-9.6.2015
 391. DF43/2015 - Feješ Mikuláš Servis hasiacich zariadení
  Kontrola - oprava - predaj hasiacich zariadení
 392. DF44/2015 - SPP, a. s.
  odber zemného plynu, za obdobie 01.06.-30.06.2015
 393. DF45/2015 - VSE, a. s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.06.-30.06.2015
 394. DF46/2015 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z. 17/2004 za mesiac 5/2015
 395. DF47,48,49,50/2015 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby, za obdobie od 10. 06. do 09. 07. 2015
 396. DF51/2015 - ISCON, s. r. o., Nábytok DOMA
  KORA 1 stolička
 397. DF52/2015 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s. r. o.
  Vodné a stočné, za obdobie: 10.03.-22.06.2015
 398. DF53/2015 - SPP, a. s.
  odber zemného plynu, za obdobie 01.07.-31.07.2015
 399. DF54/2015 - VSE, a. s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.07.-31.07.2015
 400. DF55/2015 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z. 17/2004 za mesiac 6/2015
 401. DF56,57,58,59/2015 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby za obdobie od 10.7.-9.8.2015
 402. DF60/2015 - Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
  Zemný plyn za obdobie od 01.08.-31.08.2015
 403. DF61/2015 - webex media, s. r. o.
  doména a webhosting www.silickabrezova.ocu.sk na obdobie od 01.11.2015 do 31.10.2016
 404. DF62/2015 - VSE, a. s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.08.-31.08.2015
 405. DF63/2015 - NEONPLUS, s. r. o.
  Práce na verejnom osvetlení a rozhlase
 406. DF64/2015 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z. z. 17/2004 za mesiac 7/2015
 407. DF65,66,67,68/2015 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby za obdobie: 10.08.-09.09.2015
 408. DF69/2015 - SPP, a. s.
  Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2015-30.09.2015
 409. DF70/2015 - VSE, a. s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.09.-30.09.2015
 410. DF71/2015 - JOZEF ŠMRHOLA - OLYMP
  Faktúra za vlajku /EÚ - SR - obecnú/
 411. DF72/2015 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z. 17/2004 za mesiac 8/2015
 412. DF73,74,75,76/2015 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby za obdobie: 10.09.-9.10.2015
 413. DF77/2015 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
  vodné, skutočná spotreba, vyúčtovanie za obdobie: 23.06.-2015-18.09.2015
 414. DF78/2015 - Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
  odber zemného plynu za obdobie: 01.10.2015-31.10.2015
 415. DF79/2015 - Východoslovenská energetika, a. s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 01.10.2015-31.10.2015
 416. DF80/2015 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z. 17/2004 za mesiac 9/2015
 417. DF81,82,83,84/2015 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.10.2015-9.11.2015
 418. DF85/2015 - MADE spol. s r. o.
  Systémová podpora URBIS (01.11.2015-31.10.2016)
 419. DF86/2015 - Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
  Odber zemnéo plynu za obdobie: 01.11.2015-30.11.2015
 420. DF87/2015 - Východoslovenská energetika, a. s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.11.2015-30.11.2015
 421. DF88/2015 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z. 17/2004 za mesiac 10/2015
 422. DF89, 90, 91, 92 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.11.2015-9.12.2015
 423. DF2015/93 - Obec Lipovník
  Výdavky za školenia pre spoločného hlavného kontrolóra za obdobie: 01.01.2015-30.11.2015
 424. DF2015/94 - Združenie miest a obcí Slovenska
  členský príspevok za rok 2016
 425. DF2015/95 - Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
  Odber zemného plynu za obdobie: 01.12.-31.12.2015
 426. DF2015/96 - Disig, a. s.
  Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky (serial=16805382)
 427. DF2015/97 - VSE, a. s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.12.2015-31.12.2015
 428. DF2015/98 - Brantner Gemer s.r.o.
  Faktúra za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z. 17/2004 za mesiac 11/2015
 429. DF2015/99,100,101,102 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby za obdobie: 10.12.2015-9.1.2016
 430. DF2015/103 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Spotreba vody za obdobie: 19.09.2015-16.12.2015
 431. DF2015/104 - Ing. Katarína Gorgeiová
  Overenie účtovnej závierky za rok 2014
 432. DF2016/1-Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z. 17/2004 za mesiac 12/2015
 433. DF2016/2-SPP, a. s.
  Odber zemného plynu za obdobie: 01.01.-31.01.2016
 434. DF2016/3,4,5,6-Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.01.2016-9.02.2016
 435. DF2016/7 - VSE, a. s.
  Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2015-31.12.2015
 436. D2016/8 - Gabriel Gergely
  dokumentácia PZS, dokumentácia BT, admin. vstupný náklad
 437. DF2016/9 - Gabrom, s. r. o.
  TPO, agenda CO a ŽP
 438. DF2016/10 - MICHLOVSKÝ, spol. s r. o.
  vyjadrenie o existencii PTZ
 439. DF2016/11 - SPP, a. s.
  Odber zemného plynu za obdobie: 01.02.-29.02.2016
 440. DF2016/12 - Slovak Telekom, a. s.
  vyjadrenie o existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a. s.
 441. DF2016/13-VSE, a.s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.02.2016-29.02.2016
 442. DF2016/14,15,16,17 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.02.2016-09.03.2016
 443. DF2016/18 - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
  Hudba repordukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu, za obdobie: 01.01.2016-31.12.2016
 444. DF2016/19 - Rozhlas a televízia Slovenska
  úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
 445. DF2016/20 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z. z. 17/2004 za mesiac 1/2016
 446. DF2016/21 - SPP, a. s.
  Odber zemného plynu za obdobie: 01.03.-31.03.2016
 447. DF2016/22-VSE, a. s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.03.2016-31.03.2016
 448. DF2016/23 - NEONPLUS, s. r. o.
  Práce na obecnom rozhlase
 449. DF2016/24 - NEONPLUS, s. r. o.
  Servis verejného osvetlenia
 450. DF2016/25 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z. 17/2004 za mesiac 2/2016
 451. DF2016/26,27,28,29- Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.03.2016-9.04.2016
 452. DF2016/30 - Cselényiová Agnesa, Ing.
  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintoríne v Silickej Brezovej
 453. DF2016/31 - Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
  Poradenská činnosť pri vypracovaní žiadosti a projektu: Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintoríne v obci Silická Brezová
 454. DF2016/32 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
  Vodné za obdobie: 17.12.2015-23.03.2016
 455. DF2016/33 - SPP, a. s.
  Odber zemného plynu za obdobie: 01.04.-30.04.2016
 456. DF2016/34 - SLOVGRAM
  Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazných záznamov za verejný prenos
 457. DF2016/35-VSE, a. s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.04.2016-30.04.2016
 458. DF2016/36,37,38,39 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.04.2016-9.05.2016
 459. DF2016/40 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z. z. 17/2004 za mesiac 3/2016
 460. DF2016/41 - BB servis
  Oprava krovinorezu
 461. DF2016/42 - BB servis
  Oprava krovinorezu
 462. DF2016/43 - SPP, a.s.
  Odber zemného plynu za obdobie: 01.05.-31.05.2016
 463. DF2016/44 - VSE, a.s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.05.2016-31.05.2016
 464. DF2016/45 - KOP - Mikuláš Feješ
  kontrola - oprava - predaj hasiacich zariadení
 465. DF2016/46 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z. z. 17/2004 za mesiac 4/2016
 466. DF2016/47,48,49,50 - Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.05.2016-9.06.2016
 467. DF2016/51 - SPP, a. s.
  Odber zemného plynu za obdobie: 01.06.-30.06.2016
 468. DF2016/52 - Gabrom, s. r. o.
  Služba na základe mandátnej zmluvy TPO, agenda CO a ŽP za 2/4 rok 2016
 469. DF2016-53 - Gabriel Gergely
  Služba na základe ústnej objednávky PZS + BT: obdobie 2/4 rok 2016
 470. DF2016/54 - VSE, a.s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.06.2016-30.06.2016
 471. DF2016-55,56,57,58 -Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné sluzby, za obdobie: 10.06.-09.07.2016
 472. DF2016/59 - Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z. z. 17/2004 za mesiac 5/2016
 473. DF2016/60 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
  Vodné za obdobie: 24.03.2016-24.06.2016
 474. DF2016/61 - Szalai Rudolf HEL-BER SERVIS
  Motorový krovinorez FS-55
 475. DF2016/62- SPP, a. s.
  Odber zemného plynu za obdobie: 01.07.-31.07.2016
 476. DF2016/63 - VSE, a. s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.07.2016-31.07.2016
 477. DF2016/64-Brantner Gemer, s. r. o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z. z. 17/2004 za mesiac 6/2016
 478. DF2016/65,66,67,68-Orange Slovensko, a. s.
  Telekomunikačné sluzby, za obdobie: 10.07.-09.08.2016
 479. DF2016/69 - Slovenský plynárenský priemysl, a. s.
  Odber zemného plynu za obdobie: 01.08.-31.08.2016
 480. DF2016/70 - EURIS, spol. s.r.o.
  Oprava krovinorezu, náhradné súčiastky
 481. DF2016/71 - VSE, a.s.
  Elektrina-dodávka a distribúcia, obdobie 01.08.2016-31.08.2016
 482. DF2016/72 - Brantner Gemer, s.r.o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z. 17/2004 za mesiac 7/2016
 483. DF2016/73,74,75,76 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné sluzby, za obdobie: 10.08.2016-09.09.2016
 484. DF2016/77 - Ing. Agnesa Cselényiová
  Vypracovanie projektovej dokumentácie - výstavba miesta poslednej rozlúčky
 485. DF2016/78 - VSE, a.s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.09.2016-30.09.2016
 486. DF2016/79 - SPP, a.s.
  Odber zemného plynu za obdobie: 01.09.2016.-30.09.2016
 487. DF2016/80 - Brantner Gemer, s.r.o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z. 17/2004 za mesiac 8/2016
 488. DF2016/81,82,83,84 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby´za obdobie 10.9.2016 - 9.10.2016
 489. DF2016/85 - VVS, a.s.
  Spotreba vody za obdobie: 25.06.2016-22.09.2016
 490. DF2016/86 - SPP, a.s.
  Odber zemného plynu za obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016
 491. DF2016/87 - VSE, a.s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016
 492. DF2016/88 - Brantner Gemer, s.r.o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z. 17/2004 za mesiac 9/2016
 493. DF2016/89 - Gabriel Gergely
  Dokumentácia PZS, dokumentácia BT za obdobie 3/4 rok 2016
 494. DF2016/90 - Gabrom, s.r.o.
  Služba na základe mandátnej zmluvy TPO, agenda CO a ŽP za 3/4 rok 2016
 495. DF2016/91,92,93,94 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby´za obdobie 10.10.2016 - 9.11.2016
 496. DF2016/95 - Michal Panák - MIPA
  Tonery pre CF283A, 901XL Cl
 497. DF2016/96 - Kučerová Magdaléna
  Ekonomické poradenstvo
 498. DF2016/97 - MADE spol. s.r.o.
  Systémová podpora URBIS (01.11.2016-31.10.2017)
 499. DF2016/98 - SPP, a.s.
  Odber zemného plynu za obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016
 500. DF2016/99 - VSE, a.s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016
 501. DF2016/101,102,103,104 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby´za obdobie 10.11.2016 - 9.12.2016
 502. DF2016/100 - eFitness, a.s.
  Športové a detské ihrisko - basketbalový kôš
 503. DF2016/105 - Brantner Gemer, s.r.o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z. 17/2004 za mesiac 10/2016
 504. DF2016/106 - Obec Lipovník
  Výdavky za školenia pre spoločného hlavného kontrolóra za obdobie: 01.01.2016-11.11.2016
 505. DF2016/107 - SPP, a.s.
  Odber zemného plynu za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016
 506. DF2016/108 - VSE, a.s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016
 507. DF2016/109 - Gabriel Gergely
  Dokumentácia PZS, dokumentácia BT za obdobie 4/4 rok 2016
 508. DF2016/110 - Gabrom s.r.o.
  Služba na základe mandátnej zmluvy TPO, agenda CO a ŽP za 4/4 rok 2016
 509. DF2016/111 - Občianske združenie KRAS
  Členský príspevok pre Obec Silická Brezová za rok 2016
 510. DF2016/112 - Brantner Gemer, s.r.o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z. z. 17/2004 za mesiac 11/2016
 511. DF2016/113,114,115,116 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné sluzby, za obdobie: 10.12.2016-09.01.2017
 512. DF2016/117 - Drevum, spol. s.r.o.
  Športové a detské ihrisko - detská preliezka so šmýkačkou
 513. DF2016/118 - VVS, a.s.
  Vodné za obdobie: 23.09.2016 - 12.12.2016
 514. DF2017/1 - SPP, a.s.
  Odber zemného plynu za obdobie 01.01.201 - 31.01.2017
 515. DF2017/2 - SPP, a.s.
  Zemný plny. nedoplatok za obdobie 01.01.2016-31.12.2016
 516. DF2017/3 - VSE, a.s.
  Elektrina - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2016 - 31.12.2016
 517. DF2017/4,5,6,7 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.01.2017-9.02.2017
 518. DF2017/8 - Brantner Gemer, s.r.o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 12/2016
 519. DF2017/9 - FEVIN, s.r.o.
  Oprava socialneho zariadenia OÚ
 520. DF2017/10 - SPP, a.s.
  Zemný plyn za obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017
 521. DF2017/11 - VSE, a.s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017
 522. DF2017/12 - SOZA
  Autorská odmena za licenciu za obecný rozhlas za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017
 523. DF2017/13 - Brantner Gemer, s.r.o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z. z. 17/2004 za mesiac 1/2017
 524. DF2017/14 - Kučerová Magdaléna
  Ekonomické poradenstvo
 525. DF2017/15 - SPP, a.s.
  Oprava fakturovaných údajov z vyúčtovacej faktúry DF2017/2
 526. DF2017/16 - Ladislav Matula
  Bezpečnostné piktogramy
 527. DF2017/17,18,19,20 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.02.2017-9.03.2017
 528. DF2017/21 - F.VELP - Jozef Petro
  Odborná revízia na objektoch OÚ
 529. DF2017/22 - DOXX, spol. s.r.o.
  Stravné lístky
 530. DF2017/23 - SPP, a.s.
  Zemný plyn za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017
 531. DF2017/24 - Brantner Gemer, s.r.o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z. z. 17/2004 za mesiac 2/2017
 532. DF2017/25 - VVS, a.s.
  Vodné za obdobie: 13.12.2016 - 16.03.2017
 533. DF2017/26 - SLOVGRAM
  Odmeny výkonným umelcom za verejný rozhlas za rok 2017
 534. DF2017/27,28,29,30 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.03.2017-9.04.2017
 535. DF2017/31 - VSE, a.s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017
 536. DF2017/32 - SPP, a.s.
  Zemný plyn za obdobie 01.04.2017 - 30.04.2017
 537. DF2017/33 - Michal Panák - MIPA
  Toner pre CF283A
 538. DF2017/34 - VSE, a.s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.04.2017 - 30.04.2017
 539. DF2017/35 - Brantner Gemer, s.r.o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z. z. 17/2004 za mesiac 3/2017
 540. DF2017/36,37,38,39 - Orange Slovesko, a.s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.04.2017-09.05.2017
 541. DF2017/40 - Gabiel Gergely
  Dokumentácia PZS, dokumentácia BT za obdobie 1/4 rok 2017
 542. DF2017/41 - Gabrom, s.r.o.
  Služba na základe mandátnej zmluvy TPO, agenda CO a ŽP za 1/4 rok 2017
 543. DF2017/42 - DOOX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
  Stravné lístky
 544. DF2017/43 - Kučerová Magdaléna
  Ekonomické poradenstvo
 545. DF2017/44 - SPP, a.s.
  Zemný plyn za obdobie 01.05.2017 - 31.05.2017
 546. DF2017/45,46,47,48 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.05.2017-09.06.2017
 547. DF2017/49 - Brantner Gemer, s.r.o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z. 17/2004 za mesiac 4/2017
 548. DF2017/50 - VSE, a.s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.05.2017 - 31.05.2017
 549. DF2017/51 - Miklós Feješ
  kontrola hasiacich zariadení
 550. DF2017/52 - Michal Panák - MIPA
  Toner pre CF283A
 551. DF2017/53 - SPP, a.s.
  Zemný plyn za obdobie 01.06.2017 - 30.06.2017
 552. DF2017/54 - VSE, a.s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.06.2017 - 30.06.2017
 553. DF2017/55,56,57,58 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.06.2017-09.07.2017
 554. DF2017/59 - VVS, a.s.
  Vodné za obdobie: 17.03.2017 - 15.06.2017
 555. DF2017/60 - Brantner Gemer s.r.o.
  TKO za mesiac 5/2017
 556. DF2017/61 - Gabriel Gergely
  Dokumentácia PZS, dokumentácia BT za obdobie 2/4 rok 2017
 557. DF2017/62 - Gabrom s.r.o.
  Dokumentácia TPO, agenda ŽP a CO
 558. DF2017/63 - SPP, a.s.
  Zemný plyn za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017
 559. DF2017/64 - Občianske združenie KRAS
  Členský príspevok na rok 2017
 560. DF2017/65 - VSE, a.s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017
 561. DF2017/66,67,68,69 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.07.2017-09.08.2017
 562. DF2017/70 - Brantner Gemer, s.r.o.
  TKO za mesiac 6/2017
 563. DF2017/71 - wbx, s.r.o.
  Doména a webhosting na obdobie do 31.10.2017
 564. DF2017/72 - DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
  Stravné lístky, poštovné, poistné, balné
 565. DF2017/73 - SPP, a.s.
  Zemný plyn za obdobie 01.08.2017 - 31.08.2017
 566. DF2017/74 - VSE, a.s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.08.2017 - 31.08.2017
 567. DF2017/75 - Brantner Gemer, s.r.o
  TKO za mesiac 7/2017
 568. DF2017/76,77,78,79 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.08.2017-09.09.2017
 569. DF2017/80 - SPP, a.s.
  Zemný plyn za obdobie 01.09.2017 - 30.09.2017
 570. DF2017/81 - VSE, a.s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.09.2017 - 30.09.2017
 571. DF2017/82 - Tibor Farkaš - BELIVIE
  Obrusy pre obec
 572. DF2017/83 - OLYMP
  Erb, tabula, vlajky pre Obec Silická Brezová
 573. DF2017/84 - KAISER spol. s.r.o.
  Betónové platne
 574. DF2017/85,86,87,88 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.09.2017-09.10.2017
 575. DF2017/89 - wbx, s.r.o.
  Doména a webhosting na obdobie do 31.10.2018
 576. DF2017/90 - Brantner Gemer, s.r.o.
  TKO za mesiac 8/2017
 577. DF2017/91 - VVS, a.s.
  Vodné za obdobie: 16.06.2017 - 21.09.2017
 578. DF2017/92 - SPP, a.s.
  Zemný plyn za obdobie 01.10.2017 - 31.10.2017
 579. DF2017/93 - Obec Lipovník
  Výdavky za školenia pre spoločného hlavného kontrolóra za obdobie: 01.01.2017-30.06.2017
 580. DF2017/94 - VSE, a.s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.10.2017 - 31.10.2017
 581. DF2017/95 - Gabriel Gergely
  Dokumentácia PZS, dokumentácia BT za obdobie 3/4 rok 2017
 582. DF2017/96 - Gabrom, s.r.o.
  Dokumentácia TPO, agenda ŽP a CO za 3/4 rok 2017
 583. DF2017/97,98,99,100 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.10.2017-09.11.2017
 584. DF2017/101 - Brantner Gemer, s.r.o.
  TKO za mesiac 9/2017
 585. DF2017/102 - Valéria Dieová, DIE-FAMILY
  Oprava koryta potoka v Obci Silická Brezová
 586. DF2017/103 - Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
  Poradenská činnosť pri vypracovaní žiadosti a projektu: Oddychová zóna v NP Slovenský kras
 587. DF2017/104 - SPP, a.s.
  Zemný plyn za obdobie 01.11.2017 - 30.11.2017
 588. DF2017/105 - MADE spol. s.r.o.
  Systémová podpora URBIS (01.11.2017-31.10.2018)
 589. DF2017/106 - VSE, a.s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.11.2017 - 30.11.2017
 590. DF2017/107 - DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
  Stravné lístky, poštovné, poistné, balné
 591. DF2017/108 - Kučerová Magdaléna
  Ekonomické poradenstvo
 592. DF2017/109,110,111,112 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.11.2017-09.12.2017
 593. DF2017/113 - Brantner Gemer, s.r.o.
  TKO za mesiac 10/2017
 594. DF2017/114 - RZA Rožňava
  Poradenská činnosť pri vypracovaní žiadosti a projektu: Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintoríne v Obci Silická Brezová
 595. DF2017/115 - SPP, a.s.
  Zemný plyn za obdobie 01.12.2017 - 31.12.2017
 596. DF2017/116 - VSE, a.s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.12.2017 - 31.12.2017
 597. DF2017/117 - Brantner Gemer, s.r.o.
  Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z. z. 17/2004 za mesiac 11/2017
 598. DF2017/118,119,120,121 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.12.2017-09.01.2018
 599. DF2017/122 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby
 600. DF2017/123 - Obec Lipovník
  Výdavky za školenia pre spoločného hlavného kontrolóra za 2. polrok 2017
 601. DF2017/124 - OZ KRAS
  Mimoriadny členský príspevok
 602. DF2018/1 - VVS, a. s.
  Vodné za obdobie: 22.09.2017 - 08.12.2017
 603. DF2018/2 - SPP, a.s.
  Vyúčtovanie za rok 2017
 604. DF2018/3 - VSE, a.s.
  Vyúčtovanie za rok 2017
 605. DF2018/4 - SPP, a.s.
  Zemný plyn za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018
 606. DF2018/5 - Gabrom, s.r.o.
  Služba na základe mandátnej zmluvy TPO, agenda CO a ŽP za 4/4 rok 2017
 607. DF2018/6 - Gabriel Gergely
  Služba na základe ústnej objednávky PZS + BT: obdobie 4/4 rok 2017
 608. DF2018/7 - Brantner Gemer, s.r.o.
  TKO za mesiac 12/2017
 609. DF2018/8,9,10,11,12,13 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.01.2018-9.02.2018
 610. DF2018/14 - VSE, a.s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018
 611. DF2018/15 - SPP, a.s.
  Zemný plyn za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018
 612. DF2018/16 - SOZA
  Autorská odmena za licenciu za obecný rozhlas za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018
 613. DF2018/17 - Brantner Gemer, s.r.o.
  TKO za mesiac 1/2018
 614. DF2018/18,19,20,21,22
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.02.2018-9.03.2018
 615. DF2018/23 - DOXX, spol. s.r.o.
  Stravné lístky
 616. DF2018/24 - SPP, a.s.
  Zemný plyn za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018
 617. DF2018/25 - VSE, a.s.
  Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018
 618. DF2018/26 - OZ KRAS
  Členský príspevok na rok 2018
 619. DF2018/27 - Patrik Pánik
  Toner pre HP CF283A
 620. DF2018/28 - VVS, a.s.
  Vodné za obdobie: 09.12.2017 - 08.03.2018
 621. DF2018/29 - Adolf Matejka PLYNOSERVIS
  Odborná revízia prehliadka plynového zariadenia
 622. DF2018/30 - Brantner Gemer, s.r.o.
  TKO za mesiac 2/2018
 623. DF2018/31,32,33,34,35 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.03.2018-9.04.2018
 624. DF2018/36 - SLOVGRAM
  Odmena výkonným umelcom za verejný rozhlas za obdobie 2018
 625. DF2018/37 - SPP, a.s.
  Zemný plyn za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018
 626. DF2018/38 - Gabrom, s.r.o.
  Dokumentácia CO a ŽP za 1/4 rok 2018
 627. DF2018/39 - Gabriel Gergely
  Dokumentácia PZS + BT za 1/4 rok 2018
 628. DF2018/40 - VSE, a.s.
  Elektrina za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018
 629. DF2018/41 - Brantner Gemer, s.r.o.
  TKO za mesiac 3/2018
 630. DF2018/42,43,44,45,46
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.04.2018 - 09.05.2018
 631. DF2018/47 - Orange Slovensko, a.s.
  Dobpropis k DF2018/11
 632. DF2018/48 - SPP, a.s.
  Zemný plyn za obdobie 01.05.2018 - 31.05.2018
 633. DF2018/49 - Miklóš Feješ, Tornaľa
  Kontrola hasiacich zariadení
 634. DF2018/50 - VSE, a.s.
  Elektrina za obdobie 01.05.2018 - 31.05.2018
 635. DF2018/51 - Magdaléna Kučerová, Plešivec
  Ekonomické poradenstvo
 636. DF2018/52 - Brantner Gemer, s.r.o.
  TKO za mesiac 4/2018
 637. DF2018/53,54,55,56,57 - Orange Slovensko a.s.
  Telekomunikačné služby za obdobie od 10.5.2018 do 9.6.2018
 638. DF2018/58 - Patrik Pánik
  Kancelárske potreby - Toner HP CF283A
 639. DF2018/59 - Ing. Jozef Vida
  Vypracovanie komunitného plánu soc.služieb Obce Silická Brezová
 640. DF2018/60 - DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
  Stravné lístky
 641. DF2018/61 - SPP, a.s.
  Zemný plnyn za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018
 642. DF2018/62 - VSE, a.s.
  Elektrina za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018
 643. DF2018/63 - Osobnyudaj.sk, s.r.o.
  Výkon zodpovednej osoby za 06/2018
 644. DF2018/64 - VVS, a.s.
  Vodné a stočné za obdobie 09.03.2018 - 13.06.2018
 645. DF2018/65 - Brantner Gemer, s.r.o.
  TKO za mesiac 5/2018
 646. DF2018/66,67,68,69,70 - Orange Slovensko, a´.s.
  Telekomunikačné služby za obdobie od 10.6.2018 do 9.7.2018
 647. DF2018/71 - Orange Slovensko, a.s.
  Dobropis k DF2018/8
 648. DF2018/72 - Orange Slovensko, a.s.
  Dobropis k DF2018/34
 649. DF2018/73 - Orange Slovensko, a.s.
  Dobropis k DF2018/45
 650. DF2018/74 - Orange Slovensko, a.s.
  Dobropis k DF2018/53
 651. DF2018/75 - Orange Slovensko, a.s.
  Dobropis k DF2018/68
 652. DF2018/76 - Osobnyudaj.sk, s.r.o.
  Výkon zodpovednej osoby za 7/2018
 653. DF2018/77 - SPP, a.s.
  Zemný plyn za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018
 654. DF2018/78 - VSE, a.s.
  Elektrina za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018
 655. DF2018/79 - Andrea Shop, s.r.o.
  Materiál na kultúrne podujatie - dar do tomboly
 656. DF2018/80 - Obecná prevádzkáreň, s.r.o. Jablonov
  Materiál na kultúrne podujatie - prenájom stanov, pivných setov
 657. DF2018/81 - Brantńer Gemer, s.r.o.
  TKO za mesiac 6/2018
 658. DF2018/82,83,84,85,86 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.07.2018-9.08.2018
 659. DF2018/87 - Gabriel Gergely
  Dokumentácia PZS + BT za 2/4 rok 2018
 660. DF2018/88 - Gabrom, s.r.o.
  Dokumentácia TPO, agenda ŽP a CO za 2/4 rok 2018
 661. DF2018/89 - SPP, a.s.
  Zemný plyn za obdobie 01.08 2018 - 31.08.2018
 662. DF2018/90 - Ososbnyudaj.sk, s.r.o.
  Výkon zodpovednej osoby za 08/2018
 663. DF2018/91 - VSE, a.s.
  Elektrina za obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018
 664. DF2018/92 - DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
  Stravné lístky
 665. DF2018/93 - Brantner Gemer, s.r.o.
  TKO za mesiac 7/2018
 666. DF2018/94,95,96,97,98 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby za obdobie od 10.8.2018 do 9.9.2018
 667. DF2018/99 - Osobnyudaj.sk, s.r.o.
  Výkon zodpovednej osoby za 09/2018
 668. DF2018/100 - SPP, a.s.
  Zemný plyn za obdobie 01.09 2018 - 30.09.2018
 669. DF2018/101 - VSE, a.s.
  Elektrina za obdobie 01.09.2018 - 30.09.2018
 670. DF2018/102 - Patrik Pánik
  Toner do tlačiarne HP CF283A
 671. DF2018/103 - VVS, a.s.
  Vodné za obdobie 14.6.2018 - 10.9.2018
 672. DF2018/104 - Brantner Gemer, s.r.o.
  TKO za mesiac 8/2018
 673. DF2018/105,106,107,108,109 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.9.2018 - 9.10.2018
 674. DF2018/110 - Osobnyudaj.sk, s.r.o.
  Výkon zodpovednej osoby za 10/2018
 675. DF2018/111 - SPP, a.s.
  Zemný plyn za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018
 676. DF2018/112 - Gabriel Gergely
  Dokumentácia BT za obdobie 3/4 rok 2018
 677. DF2018/113 - Gabrom, s.r.o.
  Dokumentácia TPO, ŽP a CO za obdobie 3/4 rok 2018
 678. DF2018/114 - VSE, a.s.
  Elektrina za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018
 679. DF2018/115 - Rgionálna rozvojová agentúra, Rožňava
  Poradenská činnosť - projekt rekonštrukcia oplotenia cintorína
 680. DF2018/116 - Stavomontáže B+B s.r.o.
  Prevedené práce - Rekonštrukcia oplotenia cintorína
 681. DF2018/117 - Brantner Gemer, s.r.o.
  TKO za mesiac 9/2018
 682. DF2018/118,119,120,121,122 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby za obddobie 10.10.2018 - 9.11.2018
 683. DF2018/123 - Osobnyudaj.sk, s.r.o.
  Výkon zodpovednej osoby za 11/2018
 684. DF2018/124 - MADE, spol. s.r.o.
  Systémová podpora URBIS - 01.11.2018 - 31.10.2019
 685. DF2018/125 - VSE, a.s.
  Elektrina za obobie 01.11.2018 - 30.11.2018
 686. DF2018/126 - SPP, a.s.
  Zemný plyn za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018
 687. DF2018/127 - DOXX - Stravné lístky, spol s.r.o.
  Stravné lístky
 688. DF2018/128 - Signo, s.r.o.
  Zástava SR
 689. DF2018/129 - Valéria Dieová - DIE FAMILY
  Úprava verejného priestranstva pri cintoríne
 690. DF2018/130,131,132,133,134 - Orange Slovensko, a.s.
  Telekomunikačné služby za obdobie 10.11.2018 - 9.12.2018
 691. DF2018/135 - Brantner Gemer, a.s.
  TKO za meisac 10/2018
 692. DF2018/136 - Osobnyudaj.sk, s.r.o.
  Výkon zodpovednej osoby za 12/2018
 693. DF2018/137 - SPP, a.s.
  Zemný plyn za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018
 694. DF2018/138 - Brands Made in Berlin, a.s.
  Vianočná ozdoba